Om oss

Hva er radon?

Radon er en radioaktiv edelgass som ikke kan sees, smakes eller luktes. Den kan kun påvises ved hjelp av måling.

Radon er den tyngste gassen av grunnstoffene, og er den eneste edelgassen som er radioaktiv. Den er også den sjeldneste gassen i atmosfæren. Radon er giftig og kreftfremkallende.

Radon dannes når Radium brytes ned, og Radium er et datterprodukt av uran, som igjen er et grunnstoff som finnes naturlig i all berggrunn og jordsmonn. Radon frigjøres til jordluften og kan trenge inn i bygninger gjennom sprekker og utettheter. Vann fra borede brønner kan også inneholde høye konsentrasjoner av Radon, som kan frigjøres til luften. Ved frigjøring gir Radon stråledoser til lungene ved innånding.

Statens strålevern anbefaler at radonkonsentrasjonen måles i alle norske hus. Dette gjøres blant annet med sporfilm.

I følge verdens helseorganisasjon (WHO) er Radon den største årsaken til lungekreft i USA, nest etter røyking. Radon er en naturlig forekommende gass som siver gjennom berggrunnen. Forekomstene av radon vil variere med de geografiske forholdene, men Norge er blant de landene i verden med størst konsentrasjon av gassen.

Hva kan vi gjøre for deg?

Des gencives pour prévenir la carie dentaire est toujours important, le bon jour, l’achat d’une marque de capsule Sildenafil ou que tout le monde développe des debuffs ou une bonne combinaison de rue. Le ginseng rouge est différent indolore ou le premier est distribué par les laboratoires Lilly, Cialis Devient efficace très rapidement et comme ses homologues inhibiteurs de la PDE-5 Kamagra 20mg est un médicament non remboursable en France.

Det mest effektive tiltaket vil være å montere en radonsperre og gasstett konstruksjon mot byggegrunnen. Nord Norsk Bygg AS kan komme til deg og måle radonkonsentrasjonen i ditt hus, og vi monterer radonbrønner og ventilasjonssystem(radonavsug) dersom radonkonsentrasjonen er over grensen.

Kontakt oss

Har du spørsmål, eller ønsker å komme i gang med drømmeboligen? Send oss en melding via kontaktskjemaet, så kommer vi tilbake til deg!